VISION

ชบาเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องดื่มจากผลไม้ เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแปลกใหม่ ด้วยวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากธรรมชาติและนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มของโลก

MISSION

  • พัฒนาและผลิตเครื่องดื่มคุณภาพที่มีความหลากหลายและสร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าและผู้บริโภค
  • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าให้แข็งแรง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว
  • สร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพให้เติบโตไปกับองค์กร และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
กลับสู่ด้านบน